• slide00home tekst
  - Klik op één van de onderstaande iconen voor meer informatie -
   


 • slide welkom

  Welkom

  Welkom op de website van JuriRaad. De juridisch hulpverlener op het gebied van conflicten met de gemeente.

  Wij richten ons op de juridische dienstverlening aan ondernemers en particulieren, die een juridisch probleem hebben met de overheid (in de meeste gevallen: de gemeente) en hierbij juridisch advies c.q. juridische bijstand nodig hebben. Hierbij ligt het accent op juridische problemen op het gebied van vergunningen en handhaving. Meer...

  Dankzij onze overheidservaring van 10 jaar, kunnen wij zeer effectief in het kader van uw belangen optreden, omdat wij exact weten hoe de overheid "van binnenuit" werkt en een uitstekend inzicht hebben in de wijze waarop een overheidsbesluit tot stand komt. Het spreekt voor zich dat wij ook een grote kennis hebben van de juridische procedures, die zijn gemoeid met overheidsbesluiten. Meer...

  Wij bieden u dan ook een combinatie aan van kwalitatief hoogwaardige diensten, een praktische werkwijze en scherpe tarieven. Meer...

  Voor het maken van een vrijblijvende afspraak: klik hier...


 • slide over

  Over ons

  JuriRaad is opgericht door mr. Jan Ouwehand (1974).

  Jan is na zijn studie Nederlands Recht (afstudeerrichting: bestuursrecht) gedurende 10 jaar werkzaam geweest bij diverse gemeenten.

  Hij heeft zich daar vooral bezig gehouden met juridische werkzaamheden op het gebied van vergunningen en handhaving.

  Jan is inzetbaar op diverse geschillen die u kunt hebben met de overheid. Dankzij zijn overheidservaring, weet hij enerzijds hoe besluitvorming plaatsvindt en hoe procedures lopen bij de overheid en anderzijds wat de beste aanpak is om het gewenste doel te bereiken.
 • slide diensten

  Diensten

  Er zijn talloze situaties, waarbij wij u van dienst kunnen zijn. In het hiernavolgende een (niet-limitatieve) opsomming:

  • - De gemeente heeft u aangeschreven om uw bedrijfsactiviteiten te staken.
  • - De door u aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit "bouwen" is geweigerd.
  • - Uw buurman is voornemens om een aanbouw te realiseren, die uw uitzicht blokkeert.
  • - U bent aangeschreven om uw tuinhuisje te verwijderen.
  • - Een bestuurder heeft bepaalde verwachtingen bij u gewekt (zoals de belofte om het  
  •   bestemmingsplan aan te passen) en vervolgens hoort u niets meer van deze bestuurder.
  • - Er is een zienswijze, bedenking of bezwaarschrift ingediend tegen uw bouwplan.
  • - Een bedrijf in uw omgeving zorgt voor overlast.
  • - U wacht al "enkele maanden" op de besluitvorming over uw vergunningsaanvraag en heeft het
     gevoel dat de ambtenaar u van het kastje naar de muur stuurt.

  De juridische dienstverlening die wij bieden in deze situaties is zeer gevarieerd. U dient hierbij te denken aan zowel formeel-juridische dienstverlening (zoals het opstellen van zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften) als niet-formeel-juridische dienstverlening (zoals het voeren van gesprekken c.q. onderhandelingen met overheden en het aanbieden van schikkingsvoorstellen).

 • slide werkwijze

  Werkwijze

  Bij het verlenen van onze juridische diensten, worden (in de meeste gevallen) de volgende stappen doorlopen:

  - Het opnemen van contact met ons per e-mail, per telefoon of via het contactformulier op deze
    website.
  - Het voeren van een oriëntatiegesprek op/nabij uw locatie. Dit gesprek zal maximaal 1 uur duren
    en is kosteloos.
  - Het afsluiten van een overeenkomst van opdracht op basis van een uurtarief (waarin het aantal
    uren op een maximum wordt vastgesteld) of een vast bedrag, waarbij u ons machtigt om uw
    belangen te behartigen in juridische procedures.
  - Het hanteren van een praktische werkwijze om het gewenste doel te bereiken. Dit betekent niet
    alleen dat er formele juridische procedures in gang worden gezet, maar ook dat er bijvoorbeeld
    wordt getracht om een gesprek aan te gaan met de desbetreffende overheidsinstantie.
 • slide tarieven

  Tarieven

  Bij de uitvoering van onze opdrachten, hanteren wij een uurtarief of een vaste prijs. Het volgende overzicht geeft een indicatie van onze diensten en tarieven (exclusief BTW):

  - Tarief oriëntatiegesprek: kosteloos.
  - Indicatief uurtarief juridische dienstverlening: variabel (van te voren en met u vastgesteld).
    Dit tarief varieert vanaf circa € 50,- tot en met € 80,- per uur(exclusief btw).
  - Alles-in-één of maatwerkoplossingen in plaats van het uurtarief: vaste prijs.

  Afhankelijk van de zaak of de aard van de werkzaamheden kan het vorengenoemde uurtarief variëren. Dit tarief wordt van te voren, in samenspraak met u, vastgesteld. Wij zullen (in ieder geval) altijd een prognose geven van het verwachte aantal uren dat met uw zaak is gemoeid.

  Daarnaast is het ook mogelijk om (in plaats van een uurtarief) een afspraak te maken voor een vaste prijs voor een volledige zaak (alles-in-één) of een andere maatwerkoplossing.

  Kosten anders dan voor de dienstverlening, worden aan u doorberekend. Deze extra kosten zijn vaststaande kosten aan derden, bijvoorbeeld griffierecht, legeskosten of kosten voor uittreksels van registers.
 • slide contact

  Contact

  Mocht uw interesse gewekt zijn, dan kunt u uiteraard een vrijblijvende (en kosteloze) afspraak met ons maken per telefoon (085-0020050 *lokaal tarief* / 06-26994567) of per e-mail (info@juriraad.nl).

  U kunt ook gebruik maken van het onderstaande contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Voornaam
  Achternaam
  Organisatie
  E-mail
  Telefoonnummer
  Bericht